5 najważniejszych obszarów kompetencyjnych przyszłości

5 najważniejszych obszarów kompetencyjnych przyszłości
Podziel się

Rynek pracy się nie skurczy, powodując drastyczny spadek zapotrzebowania na pracę, rynek pracy się zmieni.

 

Automatyzacja na rynku pracy staje się faktem. Dziś nie pytamy już o to, czy roboty zastąpią człowieka, tylko zastanawiamy się, w jakim zakresie i kiedy to nastąpi. Ale czy rosnący poziom robotyzacji musi prowadzić do wzrostu bezrobocia? Raport „Future of skills. Employment in 2030” pokazuje, że zaledwie 10% ludzi wykonuje obecnie zawód, na który zapotrzebowanie będzie rosnąć, a dla pozostałych 90% przyszłość oznacza zmiany. Jak przygotować się do transformacji na rynku pracy, a jak wykorzystać trendy i odnieść sukces? 

Jeszcze dekadę temu taki bieg wydarzeń mógłby co najwyżej nadawać się na scenariusz filmu science-fiction, tymczasem szacuje się, że za blisko 10 lat obecność robotów produkujących żywność, akcesoria AGD lub obsługujących klientów on-line stanie się codziennością. Sztuczną inteligencję zobaczymy także w taksówce lub w barach szybkiej obsługi. Rosnąca popularność automatyzacji i robotyzacji na rynku pracy to naturalna konsekwencja dynamicznego rozwoju nowych technologii. Firmy od zawsze dążą do maksymalizacji swojego zysku, dlatego należy się spodziewać, że kiedy tylko cena nowych technologii oraz uwarunkowania prawne czy społeczne przestaną być barierą, z pewnością sięgną po nowoczesne rozwiązania, by zwiększyć swoją konkurencyjność i budować przewagę rynkową.

Zmianom na rynku pracy postanowiły przyjrzeć się trzy podmioty z wiedzą i doświadczeniem w zakresie innowacji i rozwoju kariery zawodowej – jeden z liderów w branży edukacyjnej, firma Pearson, fundacja Nesta oraz Oxford Martin School. Efektem ich współpracy jest raport „Future of skills. Employment in 2030”, który w oparciu o wnikliwą analizę rynku amerykańskiego i brytyjskiego wskazuje umiejętności i obszary wiedzy, jakie już w najbliższym czasie staną się najbardziej pożądane na rynku pracy. Sprawdź, jak pokierować swoją karierą zawodową, żeby nie dać się zastąpić robotom.

Kompetencje miękkie kluczem do sukcesu

Aby zrozumieć, na czym będą polegały zmiany na rynku pracy, warto zastanowić się, w czym tak naprawdę roboty mogą być lepsze od ludzi. Wyobraźmy sobie fabrykę, której pracownicy codziennie rozpoczynają i kończą pracę punktualnie, wykonują wszystkie zadania precyzyjnie i zgodnie z regulaminem, a co więcej, realizują założone plany produkcyjne z niemal 100-procentową skutecznością. A gdyby tak jeszcze ci sami pracownicy mogli wykonywać swoje obowiązki 24 godziny na dobę, nie chorowali i nie wymagali dodatkowych świadczeń socjalnych? W żadnej fabryce takie warunki pracy nie są możliwe, chyba że ludzi mogłyby zastąpić… roboty. 

Zgodnie z wynikami raportu „Future of skills. Employment in 2030”, tylko 10% obecnych stanowisk pracy pozostanie w niezmienionej formie, a zapotrzebowanie na wykonywaną pracę będzie rosnąć. Drugie tyle przestanie istnieć. Stanowiska pracy mogą utracić przede wszystkim osoby pracujące fizycznie i wykonujące powtarzalne, rutynowe czynności, m.in. pracownicy produkcji, kurierzy, sprzedawcy. Różne badania i prognozy rynkowe wskazują rok 2030 jako datę przełomową, kiedy to robotyzacja będzie już miała istotny wpływ na zmianę w strukturze zatrudnienia. Raport każe jednak patrzeć w przyszłość z optymizmem. Postępującej automatyzacji i robotyzacji nie należy kojarzyć ze wzrostem bezrobocia. Rynek pracy się nie skurczy, powodując drastyczny spadek zapotrzebowania na pracę, rynek pracy się zmieni. Największą grupę, bo aż 70% wszystkich stanowisk pracy stanowią zawody, które nadal pozostaną potrzebne, zmianie ulegnie jednak sposób ich wykonywania. Konieczne okaże się zatem nabycie kompetencji przyszłości.

Zmiany na rynku pracy. W jakie umiejętności warto inwestować?

Wydajne, szybkie, precyzyjne – roboty działają ściśle według schematu, zgodnie z którym zostaną zaprogramowane. To wręcz idealny sposób, żeby osiągać lepsze wyniki, zwiększyć jakość, a zarazem zmniejszyć koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Ale roboty to wciąż maszyny – w realizowaniu konkretnych algorytmów nie mają sobie równych, brak im jednak zdolności komunikacji, empatii czy kompetencji pozwalających na zarządzanie ludźmi. Oznacza to, że kluczowe na rynku pracy staną się umiejętności miękkie, obejmujące cechy, które można przypisać tylko człowiekowi, a które trudno ująć w różnego rodzaju matematycznych wyliczeniach czy algorytmach. Umiejętności miękkie staną się podstawą konkurencyjności na rynku pracy, na którym oprócz innych kandydatów o podobnym wykształceniu czy doświadczeniu zawodowym pojawią się wydajne i szybkie roboty.

5 przykładów umiejętności miękkich, pożądanych w przyszłości.

1. Uczenie się

Umiejętność uczenia siebie i innych, aktywna nauka i słuchanie to jedne z najważniejszych kompetencji, jakie warto posiadać w związku z nadchodzącymi zmianami. Raport pokazuje, że jedyną drogą, aby dopasować się do zmian na rynku pracy, jest ciągłe doskonalenie się, a nawet otwartość na przekwalifikowanie. Powinniśmy być otwarci na poszerzanie kompetencji nie tylko w swojej dziedzinie, ale także z zupełnie nowych obszarów. W szczególności wartościowe może okazać się łączenie informacji z zakresu nauk ścisłych: matematycznych czy technicznych z kierunkami humanistycznymi, specjalistycznej wiedzy z umiejętnościami miękkimi. 

Niestety, sama otwartość na zdobywanie wiedzy nie wystarczy. Okazuje się, że jedynie 25% ludzi potrafi skutecznie zmotywować się do samorozwoju i pracy nad sobą. Co więcej, uczenie się to nie tylko zapał, ale także znajomość odpowiednich metod nauczania, które pozwolą efektywnie pozyskiwać wiedzę. Zarówno na poziomie motywowania, jak również podnoszenia skuteczności samego procesu uczenia się, nieodzowna wydaje się pomoc specjalistów realizujących profesjonalne szkolenia dla biznesu. Aktywne metody nauczania oraz nowoczesne interaktywne formy przekazywania wiedzy zwiększają zaangażowanie uczestników i ułatwiają przyswajanie nowych umiejętności. Szkolenia dla biznesu to ponadto wygodne platformy e-learningowe umożliwiające naukę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie oraz weryfikację postępów na każdym etapie szkolenia. Udział w szkoleniu to z jednej strony okazja do nabycia nowych umiejętności, ale także pewnego rodzaju nauka, w jaki sposób najlepiej się uczyć tak, by w pełni wykorzystać swój potencjał.

2. Współdziałanie

Efektywna współpraca pozwala na osiąganie znaczenie lepszych wyników niż praca wykonywana w pojedynkę, a także na realizowanie celów, które bez zorganizowanego działania nie byłyby osiągalne. Ta zasada ma zastosowanie zarówno na poziomie współdziałania pomiędzy organizacjami – formalnych i nieformalnych partnerstw oraz spółek, ale także w ramach poszczególnych zespołów funkcjonujących pod szyldem jednej organizacji. Współpraca rodzi jednak wiele trudności, a jej zasad trzeba się nauczyć. Budowanie nowego zespołu lub integrowanie pracowników to kluczowe kompetencje, które bezpośrednio przekładają się na poziom motywacji, a także jakość i efektywność wykonywanej pracy. Budowanie efektywnego zespołu wymaga zatem odpowiednich umiejętności po stronie lidera, ale nie tylko. Każdy pracownik, który funkcjonuje w otoczeniu współpracowników, klientów czy kontrahentów, powinien posiadać kompetencje ułatwiające współdziałanie. Istotnym elementem efektywnej współpracy jest także komunikacja.

3. Komunikacja

Komunikacja jest nieodłącznym elementem większości zawodów. Komunikujemy się z osobami na równorzędnych stanowiskach w ramach zespołu i między zespołami, z przełożonymi i podwładnymi zatrudnionymi w całej organizacji lub otoczeniem poza jej strukturami. Warto zauważyć, że mówimy o jasnym komunikowaniu się, a więc takim przekazywaniu komunikatów, które będzie jednoznaczne i czytelne. Rozmawiając z drugim człowiekiem, nigdy nie mamy pewności, że zostaniemy właściwie zrozumiani, ale znajomość odpowiednich technik i sposobów formułowania komunikatów wyraźnie zwiększa szanse na to, że cel naszej wypowiedzi zostanie odebrany dokładnie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Częścią efektywnej i skutecznej komunikacji jest także asertywność. To postawa, która pozwala na śmiałe wyrażanie własnego zdania, a tym samym również niezgadzanie się z rozmówcą, bez naruszania jego praw czy dóbr osobistych. Poza oczywistym komfortem, wynikającym z pozostawania w zgodzie ze sobą, komunikacja asertywna w biznesie kształtuje relacje z klientami i kontrahentami oraz pomaga w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

4. Zarządzanie ludźmi

Zmiany, które obejmą rynek w 2030 r., w bezpośredni sposób dotkną też kompetencji menadżerskich. Dla każdego menadżera to sygnał, że w szczególny sposób powinien zastanowić się nad rozwojem swoich kompetencji, niezależnie na jakim etapie kariery aktualnie się znajduje. Dla kadry zarządczej najwyższego szczebla szczególnie polecaną formą samodoskonalenia jest tzw. executive coaching. Właściwa diagnoza obszarów rozwoju oraz indywidualna praca z trenerem to najbardziej efektywna droga do realizacji własnych aspiracji i osiągania coraz lepszych wyników w pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z najbardziej wyraźnych przykładów kompetencji, których nie da się zautomatyzować. Gdy przy stanowiskach pracy pojawią się roboty, rola menadżerów w organizacji może okazać się szczególnie istotna, w związku z potrzebą zorganizowania pracy w firmie od nowa, a także ustalenia nowych zasad jej koordynacji w oparciu o zmiany na rynku pracy.

5. Zarządzanie czasem

Myśląc o zarządzaniu czasem ,,mówimy tak naprawdę o podnoszeniu efektywności osobistej każdego pracownika. Pracę przy pojedynczym stanowisku pracy można porównać do funkcjonowania całej fabryki. Szereg pojedynczych czynności prowadzi do realizacji całego zadania, a wszelkie niewłaściwe działania po drodze mogą doprowadzić do opóźnień lub przestojów. Właściwe zarządzanie czasem dowodzi umiejętności planowania, radzenia sobie ze stresem, ustalania priorytetów i delegowania zadań. Powiedzieliśmy już sobie we wstępie, że żaden człowiek nie ma szans być bardziej wydajny od robota, ale idąc za ich przykładem, może tak zaprogramować swój codzienny proces wykonywania pracy, by efektywnie zarządzać czasem i sobą.

Podsumowując

Nieunikniona robotyzacja to ogromna zmiana dla całego rynku pracy, a zatem i pracodawców. Wkroczenie technologii w tak dużym zakresie w obszar funkcjonowania firmy będzie wymagało przeorganizowania wielu stanowisk pracy, a co się z tym wiąże wyposażenia pracowników w kompetencje przyszłości. Warto rozpocząć proces doskonalenia pożądanych umiejętności miękkich wśród pracowników już dziś, by jeszcze lepiej przygotować się do nadchodzących zmian. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem doskonaleniem kompetencji i samorozwojem, na szkolenia dla biznesu można też spojrzeć z innej perspektywy. Pożądane przez pracowników - mogą stać się rodzajem benefitu, który pozwoli pozyskiwać z rynku najlepsze talenty oraz utrzymać wartościowych pracowników w strukturach organizacji.
 

Bądź na bieżąco. Zapisz się do naszego newslettera

Czego jeszcze możemy Cię nauczyć