Dlaczego soft skills są odpowiedzią na wyzwania rynku, który bywa hardcore

Dlaczego soft skills są odpowiedzią na wyzwania rynku, który bywa hardcore
Podziel się

„Emocje biorą górę nad rozsądkiem, liderzy biznesowi muszą więc obudzić w sobie wrażliwość. Empatia, umiejętność odczytywania emocji ludzi jest teraz równie ważna, jak zdolność do rozumienia ich potrzeb. Inteligencja emocjonalna jest teraz ważniejsza niż wysoki poziom IQ i członkostwo w Mensie.”

Leszek Czarnecki (przedsiębiorca, inżynier, doktor nauk ekonomicznych)
 

W dobie czwartej rewolucji przemysłowej i zmiennej rzeczywistości gospodarczej świata V.U.C.A, rozwój kompetencji miękkich jest kluczowy dla realizacji celów biznesowych organizacji, co jest podkreślane przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF). Jeśli chcesz dowiedzieć się dlaczego tak jest, które z nich są szczególnie ważne dla osiągniecia sukcesu firmy oraz jak je wykorzystać, zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem. Porusza on następujące tematy:

- Trzy powody drastycznego wzrostu popytu na kompetencje miękkie 
- Które kompetencje miękkie są kluczowe dla rozwoju każdej organizacji, bez względu na branżę
- Jak wykorzystać wzrost kompetencji miękkich w praktyce (korzyści z inwestycji w ich rozwój wśród liderów i ich zespołów).

Trzy powody drastycznego wzrostu popytu na kompetencje miękkie

1. Innowacje w technologii 

Jak podaje Harvard Business Review, w czasach cyfryzacji na wielką skalę, gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii (w tym AI, czyli sztucznej inteligencji) i dynamicznych zmian wynikających z rewolucji Industry 4.0, wiedza specjalistyczna i zdobyte doświadczenie nie są już wystarczające. 

Choć mogłoby się wydawać (co też próbują wmówić nam media), że AI pozbawia nas pracy, to w rezultacie wpływa ona po prostu na sposób realizacji projektów i rozwiązywania problemów, co w efekcie przekłada się na konieczność rozwijania umiejętności miękkich. Dla przykładu, inżynier XXI wieku nie powinien już tylko koncentrować się na swojej wąskiej specjalizacji, lecz posiadać umiejętność pracy zespołowej i projektowej, wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz być otwartym na zmianę, jako że w dobie powtarzalności, jaką zapewniają nam zastępujące człowieka maszyny, maleje konieczność wykonywania rutynowych czynności na korzyść twórczych umiejętności.

Co więcej, w konsekwencji kwitnie też zatrudnienie w obszarach, których sztuczna inteligencja nie jest w stanie wykonywać, a to właśnie sfera kompetencji miękkich. Dla dużej części siły roboczej w praktyce oznacza to też, że będzie możliwość skupienia się na tym, w czym jesteśmy dobrzy i na rozwoju talentów. 

2. Zmiany organizacyjne 

Nowe modele biznesowe (odchodzenie od tradycyjnej hierarchii na rzecz na przykład pracy w plemionach , czy wzrost popularności pracy zdalnej) oraz częste wdrażanie filozofii agile w firmach to zaledwie dwa przykłady przemian rozwojowych, które owocują modyfikacjami na poziomie organizacyjnym. Jeśli dodamy do tego również obecny krajobraz geopolityczny oraz rosnący popyt na usługi konsumenckie typu Netflix czy Uber, stanie się dla nas jasne, że obecny rynek funkcjonuje w warunkach zmiennych (z ang. volatile), niepewnych (uncertain), złożonych (complex) i wieloznacznych (ambiguous). 

Nowe trendy w przywództwie jednoznacznie wskazują zatem na konieczność rozwinięcia u liderów i ich zespołów gotowości poznawczej oraz dużej elastyczności. W rzeczywistości gospodarczej świata V.U.C.A. zanika bowiem dawny paradygmat oparty na przyczynach i skutkach, a benchmarking już się nie sprawdza, tak więc błędem byłoby postępowanie zgodne z logiką przeszłości

Istnieją zatem dwa główne powody, dla których organizacje w świetle powyższych czynników  uznają kompetencje miękkie za niezbędne:

 • aktualność umiejętności – w dobie czwartej rewolucji przemysłowej wiele kompetencji twardych dezaktualizuje się w niespotykanym dotąd tempie, stąd też pracodawcy niechętnie w nie inwestują,
 • radzenie sobie ze zmianą – przedsiębiorstwa potrzebują pracowników, którzy mimo zmiennych warunków potrafią pracować efektywnie i wydajnie, kładą zatem nacisk na rozwój odporności i umiejętności przywódczych aby mieć pewność, że tego typu presja nie spowoduje spadku produktywności. 

3. Nowe pokolenia na rynku pracy

Według jednego z badań przeprowadzonych przez McKinsey , 40% pracodawców przyznało, że doświadcza trudności przy obsadzaniu etatów, ponieważ młodszym rocznikowo pracownikom brakuje kompetencji miękkich, takich jak umiejętności komunikacyjne i praca w grupie, stąd też popyt na nie znacząco wzrósł. 
Millenialsi to pokolenie, które wychowało się na błyskawicznie rozwijających się nowinkach technologicznych, co spowodowało u nich wspomniane deficyty w obszarze komunikacji, wynikające z przekładania interakcji cyfrowych nad tradycyjny sposób porozumiewania się. Jako że staną się oni wkrótce najliczniejszymi uczestnikami siły roboczej, organizacje będą borykać się z jeszcze silniejszym niedoborem kompetencji miękkich i w rezultacie zapotrzebowanie na nie będzie jeszcze większe, niż do tej pory. 

Potwierdzeniem tych danych jest raport Deloitte, Soft Skills for Business Success (Kompetencje Miękkie dla Sukcesu w Biznesie) , który przewiduje, że profesje, w których umiejętności miękkie są kluczowe do 2020 roku będą stanowić dwie trzecie wszystkich miejsc pracy. 

Które kompetencje miękkie są kluczowe dla rozwoju każdej organizacji, bez względu na branżę

Według LinkedIn, ze wszystkich kompetencji miękkich współczesne organizacje stawiają przede wszystkim na:

 • przywództwo oraz
 • komunikację.

Pierwsza z umiejętności (przywództwo) jest pożądana ze względu na:

 • gwałtowne i częste zmiany na stanowiskach zarządzających,
 • wejście na rynek pokolenia Y, które ze względu na swój styl pracy spowodowało przejście od kierownictwa autorytarnego do przywództwa i niejako wymusiło zmianę podejścia do rozwoju w tym obszarze.

Komunikacja zaś ma ogromny wpływ na:

 • zaangażowanie w to, co dzieje się w organizacji, 
 • wydajność, a co za tym idzie ogólną kondycję i sukces firmy. 

Wśród topowych soft skils Forbes  wymienia również:

 • zarządzanie konfliktem (współczesne miejsca pracy to często środowiska, w których króluje diversity: są one zbitką kilku pokoleń, technologii, narodowości i kultur, które muszą radzić sobie ze stale zmieniającymi się wymaganiami rynku – ta różnorodność powoduje, że pracownicy mają na co dzień do czynienia z rozmaitymi priorytetami, stylami pracy i preferencjami odnośnie komunikacji, co kreuje warunki, w których nietrudno o konflikt),
 • zarządzanie czasem (złożoność współczesnego życia zawodowego, w którym oczekiwania stale rosną sprawia, że efektywne zarządzanie sobą w czasie jest niezbędne do wykonywania swoich obowiązków),
 • zarządzanie stresem (zdrowiu psychicznemu siły roboczej poświęca się obecnie więcej uwagi, gdyż zjawisko przewlekłego stresu powszednieje, niosąc za sobą poważne straty finansowe – dla przykładu, jak podaje Larry Asma, w Kanadzie szacuje się, że około 60% osób odczuwa dyskomfort spowodowany sytuacjami zawodowymi, co kosztuje 30 miliardów dolarów rocznie),
 • zarządzanie zmianą (łączy się ściśle ze zdolnościami adaptacyjnymi, elastycznością i umiejętnością pracy z wymaganiami  świata V.U.C.A., które ulegają stałej modyfikacji),
 • kulturę organizacji (cytując guru zarządzania, Petera Druckera, „kultura zjada strategię na śniadanie”  – jest to szczególnie ważne do zapamiętania przez HR managerów i business partnerów, jako że sukces organizacji przyszłości, co pokazują liczne badania, jest w dużej mierze uzależniony od zbudowania zdrowej kultury firmy), 
 • a także obsługę Klienta, inteligencję emocjonalną, storytelling i produktywność osobistą.

Jak wykorzystać wzrost kompetencji miękkich w praktyce (korzyści z inwestycji w ich rozwój wśród liderów i ich zespołów)

Na początku 2018 roku LinkedIn przeprowadził w USA badanie, które wykazało niedobór kompetencji komunikacyjnych u aż 1,4 miliona osób aktywnych zawodowo.  Biorąc pod uwagę to, co przeczytaliście powyżej o wpływie poszczególnych kompetencji miękkich (w tym komunikacji) na sukces firmy oraz fakt, że w dalszym ciągu nie są one opanowane w wystarczającym stopniu praktycznie na całym świecie, inwestycja w szkolenia w tym zakresie znajduje pełne uzasadnienie i  zdaje się być wręcz naturalną reakcją na obecne wyzwania rynku. 

Konkretne korzyści z niej płynące to z pewnością:

 • bardziej efektywna komunikacja (w zespole, a także między pracownikami a przełożonymi czy Klientami), 
 • większe zdolności przywódcze (dzięki nim pracownicy będą w stanie lepiej delegować obowiązki, udzielać feedback i go wysłuchiwać, brać odpowiedzialność za swoje działania oraz motywować siebie nawzajem),
 • sprawniejsze rozwiązywanie problemów (a co za tym idzie bycie bardziej proaktywnym w kwestii identyfikacji sedna problemu oraz jego potencjalnych komplikacji, wdrożenia rozwiązań oraz proponowania wyjść alternatywnych),
 • rozwój kreatywności i krytycznego myślenia „outside the box” (dokonywanie przemyślanych decyzji w oparciu o analizę dostępnych opcji i większa szansa na osiągnięcie pożądanych rezultatów),
 • poprawa w obszarach pracy zespołowej, wydajności i produktywności (dobra współpraca w zakresie realizacji celów firmy będzie przekładać się na lepszą efektywność i produktywność osobistą). 

Zachęcamy także do wysłuchania wykładu Andiego Wible oraz wystąpienia Irene Au, niestety tylko w języku angielskim.

Szukasz profesjnalnej pomocy?

Jeśli szukasz partnera, który pomoże Ci przygotować Twoją organizację na coraz bardziej rosnący wzrost zapotrzebowania na umiejętności miękkie, z największą przyjemnością przyjdziemy Ci z pomocą. Oferujemy zarówno pojedyncze szkolenia zamknięte, jak i rozbudowane programy rozwojowe, w zależności od potrzeb i rozpoznanych luk kompetencyjnych. Skontaktuj się z nami, a powiemy Ci, w jaki sposób możemy Cię wesprzeć.


 

Bądź na bieżąco. Zapisz się do naszego newslettera

Czego jeszcze możemy Cię nauczyć