Warszawa
2 dni
6 miejsc

1350 PLN

+ VAT 23%

Action Learning: rozwiązywanie problemów i przywództwo

Warszawa
2 dni
6 miejsc

1350 PLN

+ VAT 23%

Opis szkolenia

Opis szkolenia

Action Learning to odpowiedź na wyzwania czasów VUCA, czyli odejście od tradycyjnych metod uczenia się na rzecz uczenia się poprzez działanie.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać i doświadczyć metody - Action Learning, która:

 • służy rozwiązaniu rzeczywistego problemu, który jest pilny, ważny i złożony,
 • rozwija kompetencje komunikacyjne i liderskie,
 • rozwija umiejętności pracy zespołowej.

Rozwija zespoły i liderów o wysokiej skuteczności, stymuluje dynamikę grupy i wpływa na zmianę organizacyjną.

Dzięki szkoleniu:

 • dowiesz się czym jest Action Learning i jak go wykorzystać w pracy z zespołem,
 • sprawdzisz na sobie siły Action Learning, a zdobyte umiejętności posłuża Ci do wypracowania rozwiązań problemów, z którymi przyjdziesz na szkolenie,
 • rozwiniesz swoje kompetencje komunikacyjne i liderskie ze szczególnym naciskiem na umiejętność zadawania mocnych pytań i głębokiego słuchania oraz generowania kreatywnych rozwiązań,
 • wykorzystasz i przećwiczysz z doświadczonym trenerem metodę, którą amerykański Bussiness Week uznał za kluczową w rozwiązywaniu problemów przez menadżerów. Firma Boeing w oparciu o tę technikę stworzyła globalny program liderów, który w badaniach został uznany za bardzo skuteczny w uczeniu managerów wyższego szczebla kompetencji kluczowych dla prowadzenia biznesu.

Korzyści dla pracodawcy:

Gdyby porównać osiąganie celów do jazdy na rowerze, to samo określenie celu daje nam tylko przednie koło, które wyznacza kierunek jazdy. Motywacja, energia, napęd do działania pochodzi z tylnego koła. Bez motywacji, energii, napędu do działania rower nigdzie nie pojedzie. Tym napędem może być poziom komunikacji między zespołami i pracownikami, poczucie odpowiedzialności, rozumienie procesów, indywidualne zaangażowanie i postawa menadżera.

Proces rozwoju każdej osoby w organizacji, która podejmuje się pracy nad sobą, wpływa na jakość pracy zespołu jak i całej organizacji. Członkowie grupy wykorzystując 100% swojego potencjału zaczynają tworzyć zespół uczący się, który charakteryzuje się wg. Davida Clutterbucka dziewięcioma zachowaniami (które to zachowania osłabiają granice między silosami, prowadzą organizację w kierunku organizacji uczącej się).

Dziewięć zachowań członków zespołu uczącego się wg. Clutterbucka:

 • wspólne rozumienie celów,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • świadomość opinii innych ludzi,
 • zaufanie i wiara w dobrą wolę i zdolności innych ludzi,
 • entuzjazm,
 • wspólne rozumienie priorytetów,
 • gotowość do otwartej rozmowy,
 • świadomość mocnych i słabych stron,
 • wartościowanie różnic.

Uczący się zespół jest siłą napędową rozwoju organizacji, a jego najważniejszym elementem jest dialog.

Metodologia:

Szkolenie jest prowadzone metodami coachingowo-warsztatowymi. 10% czasu poświęcimy na zdobycie niezbędnej wiedzy, pozostałe 90% czasu to praca warsztatowa polegająca na praktycznych ćwiczeniach, sesjach informacji zwrotnych oraz wymianie wiedzy i doświadczeń między uczestnikami.

W trakcie warsztatów uczestnicy doświadczą metody, która przeniesiona na grunt ich organizacji zainicjuje dialog, którego celem będzie z jednej strony rozwój własny i zespołu, a z drugiej strony rozwiązanie problemu, wokół którego odbywa się dialog.

Zasady, na jakich opiera się sesja Action Learning zapewniają efektywną pracę zespołu w warunkach zaangażowania i skupienia.

Skuteczność Action Learning:

 • w 2005 roku amerykański Bussiness Week uznał tę metodę za kluczową w rozwiazywaniu problemów przez menadżerów, a w 2008 roku badania prestiżowego American Society for Training and Development wykazały, że: 65% programów rozwoju kadry zarządzającej, wykorzystuje Action Learning jako najlepsze dostępne narzędzie.
 • Boeing w oparciu o tę technikę stworzył globalny program liderów, który w badaniach został uznany za bardzo skuteczny w uczeniu managerów wyższego szczebla kompetencji kluczowych dla prowadzenia biznesu: prawie 50% uczestników potrafiło określić konkretne zmiany w zachowaniach na poziomie globalnym jako efekt programu. Do tego, 90% uczestników programu wspiera jego kontynuację.

 

Program szkolenia

09:00

Wstęp

 • Zawiązanie się grupy, prezentacja programu, weryfikacja oczekiwań, ustalenie zasad pracy, sprawy organizacyjne.
 • Ćwiczenie integracyjne

10:15

Świata VUCA

 • Wprowadzenie do koncepcji świata VUCA, oraz VUCA Prime
 • Dyskusja grupowa jakie kompetencje przyszłości potrzebujemy rozwijać indywidualnie, w zespole, w organizacji aby skutecznie odpowiedzieć na nowe paradygmaty w biznesie i na rynku pracy

11:00

Przerwa

11:15

Otto Scharmer

 • Wprowadzenie do koncepcji 4 poziomów słuchania Otto Scharmera (MIT)
 • Ćwiczenia rozwijające kompetencje komunikacyjne z naciskiem na umiejętność zadawania pytań oraz słuchania: factual listening, emphatic listening, generative listening
 • Koncept teorii U Otto Scharmera (MIT), kluczowe elementy zmiany: otwarty umysł, otwarte serce, szczera wola.
 • Nawiązanie do systemowego podejścia przy rozwiązywaniu problemów

13:00

Obiad

13:30

Wprowadzenie do action learning

 • Definicja Action Learning, oraz kluczowe komponenty
 • Omówienie 2 zasad Action Learning
 • Omówienie korzyści z zastosowania Action Learning
 • Skuteczność metody i przykłady jej zastosowania czyli kiedy używać Action Learning, a kiedy nie
 • O czym należy pamiętać wprowadzając metodę Action Learning
 • Omówienie możliwości wykorzystania metody w codziennej pracy przez uczestników warsztatu

14:00

Skrypt coacha action learning

 • Zapoznanie uczestników warsztatu ze skryptem coacha Action Learning
 • Omówienie zastosowania pytań wspomagających uczenie się
 • Zapoznanie z sekwencją podstawową i alternatywną pytań podczas sesji Action Learning

14:30

Przerwa

14:45

Sesja action learning, dyskusja grupowa

 • Doświadczenie pełnej sesji AL, praca nad konkretnym problemem, który jest pilny, ważny i złożony, jednocześnie rozwijając konkretne kompetencje komunikacyjne i liderskie
 • Po zakończeniu sesji i podsumowaniu konkretnych kroków, jakie zostaną wdrożone jako efekt pracy zespołu omówienie ogólnych wniosków z procesu
 • Sesja Q&A odnośnie metody

16:45

Podsumowanie pierwszego dnia

17:00

Zakończenie (dzień 1)

09:00

Wprowadzenie do dnia drugiego

Drugiego dnia warsztatu uczestnicy będą mieli okazję poprowadzić samodzielnie sesję Action Learning, pod okiem trenera – coacha prowadzącego warsztat. Każda sesja będzie zakończona feedbackiem ze strony prowadzącego, zebraniem kluczowych wniosków z procesu w oparciu o formułę: co robiliśmy dobrze, co możemy robić lepiej. Uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć w działaniu metody i na bieżąco zweryfikować swoje wątpliwości odnośnie wdrażania metody w przyszłości w oparciu o konkretne case study. Na bazie przeprowadzonych sesji powstanie zbiór najważniejszych zasad, o których warto pamiętać pracując tą metodą.

 • Omówienie planu dnia
 • Ćwiczenia wzmacniające kompetencje coacha AL

09:30

Sesja Action Learning

 • Praktyka – sesja Action Learning poprowadzona przez uczestnika warsztatu
 • Omówienie sesji Action Learning, kluczowe wnioski z procesu

11:00

Przerwa

11:15

Sesja Action Learning

 • Praktyka – sesja Action Learning poprowadzona przez uczestnika warsztatu
 • Omówienie sesji Action Learning, kluczowe wnioski z procesu

12:45

Obiad

13:15

Sesja Action Learning

 • Praktyka – sesja Action Learning poprowadzona przez uczestnika warsztatu
 • Omówienie sesji Action Learning, kluczowe wnioski z procesu

14:45

Przerwa

15:00

Sesja Action Learning

 • Praktyka – sesja Action Learning poprowadzona przez uczestnika warsztatu
 • Omówienie sesji Action Learning, kluczowe wnioski z procesu

16:30

Podsumowanie szkolenia i wnioski

 • Podsumowanie kluczowych wniosków z przeprowadzonych sesji Action Learning
 • Podsumowanie warsztatu

17:00

Zakończenie szkolenia

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

Dla liderów:

Dla liderów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne i przywódcze.

Dla organizacji:

Dla organizacji, które chcą rozwijać swoje zespoły w kierunku uczenia się przez działanie.

Dla osób rozwiązujących problemy:

Dla zorientowanych na efekty, którzy poszukują innowacyjnych metod rozwiązywania problemów i rozwoju kompetencji przyszłości.

Alogic – dlaczego warto szkolić się razem z nami?

Analizujemy potrzeby

Badamy bieżące potrzeby firmy i pracowników. Pomagamy wybrać temat szkolenia, aby podnieść efektywność pojedynczego osób lub całego zespołu. Modyfikujemy przebieg i zakres szkolenia w oparciu o konkretną branżę i zakres kompetencji potrzebny na danym stanowisku pracy.

Korzystamy z nowoczesnych metod nauczania

W swojej pracy stosujemy wyłącznie metody sprzyjające uczeniu się, które angażują pracowników do aktywnego udziału w prowadzonym szkoleniu. Atrakcyjna forma zajęć oparta na zadaniach praktycznych i przykładach ułatwia przyswojenie informacji oraz zwiększa poziom satysfakcji uczestników szkolenia.

Stawiamy na komunikację

Nasz zespół tworzy wykwalifikowane grono ekspertów, którzy poza specjalistyczną wiedzą posiadają bogato rozwinięte kompetencje trenerskie. Zaangażowanie, entuzjazm i komunikacja oparta na współpracy to gwarancja, że szkolenie przyniesie korzyść zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.

Zapewniamy komfort

Otwarte szkolenia dla biznesu realizujemy zarówno w siedzibie firmy, jak również w salach konferencyjnych i szkoleniowych. W trosce o komfort naszych Klientów jesteśmy elastyczni. Wskaż czas i miejsce, w którym moglibyśmy doskonalić kompetencje pracowników w najbardziej dogodnych dla Ciebie warunkach, a zrobimy wszystko, by sprostać tym oczekiwaniom.

Proponujemy właściwe rozwiązania

Nie przekazujemy tylko wiedzy, ale uczymy praktycznego wykorzystania zdobytych informacji w codziennych sytuacjach biznesowych. Podczas szkolenia pracownicy zostają wyposażeni w gotowe rozwiązania, dzięki którym mogą jeszcze sprawniej wykonywać swoje umiejętności i jeszcze lepiej radzą sobie w sytuacjach problemowych.

Zapraszamy do rozwoju

Rozwój to wartość zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Dostęp do atrakcyjnych szkoleń i możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności pomaga pozyskać wartościowych pracowników i zapobiega ich utracie. Wyposażamy pracownika w kompetencje adekwatne do oczekiwań i rozwijamy je w sposób, który zwiększy efektywność funkcjonowania Twojej firmy.

Jak się z nami współpracuje?!

Przekonaj szefa, że warto inwestować, w wybrane przez Ciebie szkolenie

Zastanawiasz się jak to zrobić żeby zgodził się na szkolenie dla Ciebie, Twoich pracowników, Twojego zespołu? Nic dziwnego, dobre szkolenia dla biznesu to inwestycja, która powinna przynieść firmie konkretne korzyści. Pobierz plik PDF i przekonaj go, że Alogic to najlepszy partner w drodze do rozwoju.

Pobierz materiały [PDF]

Pakiety szkoleń

Pakiet Praktyk

1350 PLN

 • kurs podstawowy

Pakiet Lider

1850 PLN

 • kurs podstawowy
 • + 2 godziny konsultacji
 • + rozszerzony pakiet materiałów online

Pakiet Ekspert

1650 PLN

 • kurs podstawowy
 • + 2 godziny konsultacji

Najczęściej zadawane pytania?

Czy to szkolenie jest dla mnie?

To jest bardzo ważne pytanie, jeśli nie jesteś pewna/pewien, przeczytaj dokładnie opis szkolenia. Jeśli nadal nie masz pewności – zadzwoń lub napisz do nas. Zależy nam, aby oferowane usługi odpowiadały naszym Klientom, unikamy rozczarowań i lubimy zadowolonych Klientów.

Gdzie odbywają się szkolenia?

Nasze szkolenia prowadzimy w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Trójmieście. Lokalizacja jest wskazana na stronie ze szczegółowym opisem szkolenia. Jeżeli jednak potrzebujesz szkolenia np. w Rzeszowie lub w innym mieście to prosimy o kontakt. W miarę możliwości spełnimy Twoją prośbę.

Ile maksymalnie osób może brać udział w szkoleniu dedykowanym?

Bywa różnie – to wszystko zależy od celów i potrzeb grupy, a także formy szkolenia. Duże grupy dzielimy na mniejsze jeśli zachodzi taka potrzeba.

Jak dojechać do sali szkoleniowej?

Do każdej z naszych sal szkoleniowych przygotowaliśmy wskazówki dotyczące dojazdu. Jak dojechać komunikacją miejską, gdzie jest najbliższy parking, czy płatny czy nie, ile powinna kosztować taxi, itp. Otrzymasz wskazówki w emailu z potwierdzeniem udziału w szkoleniu.

Podobne szkolenia

Warszawa
2 dni
12 miejsc

1490 PLN

+ VAT 23%
Warszawa
1 dzień
10 miejsc

870 PLN

+ VAT 23%

Action Learning: rozwiązywanie problemów i przywództwo

1350 PLN

Cena netto + VAT 23%

Action Learning: rozwiązywanie problemów i przywództwo

Czego jeszcze możemy Cię nauczyć