28.09-29.09 Coaching sprzedażowy

Warszawa
2 dni
7 miejsc

1699 PLN

+ VAT 23%

Coaching sprzedażowy

28.09-29.09 Coaching sprzedażowy

Warszawa
2 dni
7 miejsc

1699 PLN

+ VAT 23%

Opis szkolenia

Opis szkolenia

Coaching sprzedażowy jest kierowany do liderów zespołów sprzedażowych, a także doradców, sprzedawców, czy konsultantów. Współcześnie coaching odgrywa coraz większą rolę w poprawie efektywności działania zespołów sprzedażowych. Coach pracuje z Klientem nad osiąganiem indywidualnych celów (sprzedażowych, rozwoju kompetencji). Coaching podnosi efektywność działań nie tylko przez rozwijanie indywidualnych kompetencji, ale też przez kształtowanie odpowiedniej postawy wśród członków zespołu.
•    Zapoznanie uczestników z coachingowym stylem zarządzania oraz korzyściami z jego zastosowania.
•    Rozwój kompetencji liderskich uczestników.
•    Dostarczenie narzędzi do pracy z zespołem nad celami sprzedażowymi oraz kompetencjami sprzedażowymi.
•    Pogłębienie wiedzy z obszaru: motywowanie, zarządzania emocjami, zarządzania w czasach VUCA (Volatility - zmienność, ulotność, Uncertainty - niepewność, Complexity - złożoność i Ambiguity – niejednoznaczność)

Dzięki szkoleniu:

•    poznasz techniki i narzędzia wspierające osiąganie zespołowych i indywidualnych celów sprzedażowych
•    rozwiniesz umiejętności: słuchania, zadawania pytań, empatii
•    nauczysz się stosować model rozmowy coachingowej oraz narzędzia coachingowych
•    poznasz własne mocne strony i wyzwolisz swój potencjał
•    poznasz innowacyjne metody rozwiązywania problemów: Action Learning i Case Clinic
•    nauczysz się rozpoznawać własne przekonania ograniczające Cię w realizacji celów i nauczysz się zmieniać je na przekonania wspierające
•    dowiesz się, co Cię motywuje oraz nauczysz się stosować narzędzia do rozpoznawania motywatorów członków zespołu

Korzyści dla pracodawcy:

•    Poprawa efektywności działania zespołów sprzedażowych
•    Podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników
•    Zainicjowanie coachingowego stylu zarządzania
•    Rozwój kultury automotywacji w zespołach i całej organizacji

 

 

Program szkolenia

09:00

Powitanie, Zapoznanie z agendą warsztatów. Kontrakt.

09:30

Wprowadzenie do Coachingu Sprzedaży

Coaching sprzedażowy jest kierowany do zespołów sprzedażowych: doradców, sprzedawców, czy konsultantów. Może być stosowany zarówno dla osób doświadczonych jak i niedoświadczonych. Współcześnie coaching odgrywa coraz większą rolę w poprawie efektywności działania zespołów sprzedażowych. Coach pracuje z Klientem nad osiąganiem indywidualnych celów (sprzedażowych, rozwoju kompetencji). Coaching podnosi efektywność działań nie tylko przez rozwijanie indywidualnych kompetencji, ale też przez kształtowanie odpowiedniej postawy wśród członków zespołu.
Podczas tego modułu uczestnicy dowiedzą się:
•    Czym jest coaching sprzedażowy
•    Kto może skorzystać z coachingu sprzedażowego
•    Jaką rolę odgrywa w podnoszeniu kwalifikacji, kształtowaniu postaw i osiąganiu celów sprzedażowych
•    Jak kierować przebiegiem sesji coachingowej w sposób efektywny i przemyślany – model GROW, model lejka coachingowego

11:30

Przerwa

11:45

Narzędzia do wykorzystania w coachingu sprzedaży - część 1

Celem coachingu sprzedaży jest zwrócenie uwagi na mocne strony i wyzwolenie potencjału do dalszego rozwoju oraz wzmocnienie pewności siebie handlowca czy też zespołu handlowców w codziennych działaniach sprzedażowych.  Jednocześnie to okazja do tego, aby przezwyciężyć rutynę, wypracowując nowe nawyki i kreując nowe doświadczenia.
Podczas tego modułu uczestnicy poznają zastosowanie, jak również doświadczą narzędzi w procesie coachingu sprzedażowego, które pozwalają rozpoznać mocne strony i potencjał klienta:
•    Koło kompetencji sprzedażowych i technik sprzedaży
•    SMART
•    SWOT
•    Matryca aktywności

 

13:30

Obiad

14:00

Narzędzia do wykorzystania w coachingu sprzedaży – część 2

Podczas tego modułu uczestnicy poznają zastosowanie, jak również doświadczą narzędzi w procesie coachingu sprzedażowego, które pozwalają rozpoznać mocne strony i potencjał klienta:
•    Podejście transformacyjne
•    Wyjście poza schemat
•    Technika „Jedna rzecz”

14:45

Sesja action learning, dyskusja grupowa

  • Doświadczenie pełnej sesji AL, praca nad konkretnym problemem, który jest pilny, ważny i złożony, jednocześnie rozwijając konkretne kompetencje komunikacyjne i liderskie
  • Po zakończeniu sesji i podsumowaniu konkretnych kroków, jakie zostaną wdrożone jako efekt pracy zespołu omówienie ogólnych wniosków z procesu
  • Sesja Q&A odnośnie metody

15:15

Przerwa

15:30

Motywacja w coachingu handlowców i zespołów handlowych

Gdyby porównać osiąganie celów do roweru, to samo określenie celu daje nam tylko przednie koło – wyznacza kierunek jazdy. Motywacja, energia, napęd do działania pochodzi z tylnego koła. Bez motywacji, energii, napędu do działania rower nigdzie nie pojedzie.
W tym module uczestnicy dowiedzą się:
•    Jak wyznawane wartości wpływają na motywację pracownika, zespołu
•    Jak wykorzystać metodę motywacji błyskawicznej M. Pantalona w pracy coachingowej
•    Jakie są 4 zasady Jima Collinsa wspierające tworzenie kultury automotywacji

17:00

Zakończenie (dzień 1)

09:00

Powitanie. Wprowadzenie do dnia drugiego

09:15

Rozwój kompetencji w coachingu sprzedaży

Nawet najlepsza technika sprzedażowa nie zapewni nam takiej skuteczności jak inwestycja w rozwój własnych kompetencji. Kluczowe kompetencje w przypadku handlowca czy zespołu handlowców, podobnie jak w przypadku coacha, to przede wszystkim: umiejętność zadawania pogłębiających pytań, które pozwolą nam rozpoznać potrzebę klienta i w oparciu o potrzebę prezentowanie oferty sprzedażowej, z drugiej strony to umiejętność słuchania, bez której nie bylibyśmy w stanie usłyszeć tej potrzeby, a z trzeciej strony to również empatia, która pozwala nam spojrzeć na sytuację klienta z jego perspektywy.
Podczas tego modułu uczestnicy poznają zastosowanie, jak również doświadczą narzędzi w procesie coachingu sprzedażowego, które pozwalają rozwinąć kompetencje zespołu handlowców:
•    Jak posługiwać się słowami rozmówcy
•    Jak zadawać pytania pogłębiające, sięgające sedna
•    Techniki głębokiego słuchania: 4 poziomy słuchania wg. Otto Scharmera (MIT)
•    Tworzenie empatycznej przestrzeni dialogu
•    Jak budować zaufanie – w oparciu o model Lencioniego

12:15

Przerwa

12:30

Emocje i przekonania w coachingu sprzedaży

Nasze działania wynikają z emocji, a te z kolei mają źródło w naszych myślach, w których formułujemy naszego przekonania. Zmieniając przekonania czyli pewien utarty schemat myślenia możemy wpływać na swoje emocje, a w konsekwencji podejmować działania, które będą przybliżać nas do oczekiwanego rezultatu. Przekonania, jeśli są to przekonania ograniczające a nie wspierające to bariery, które powstrzymują nas od realizacji celu, również sprzedażowego.
Podczas tego modułu uczestnicy będą pracować nad:
•    Rozpoznawaniem emocji i szukaniem ich źródła w przekonaniach klienta z wykorzystaniem metody RAIN
•    Rozpoznawaniem przekonań, które wpływają na skuteczność sprzedaży
•    Zastępowaniem przekonań ograniczających na przekonania wspierające w realizacji celu
•    Wyjściem z poziomu dramatu na poziom możliwości – poziomy obecności Alana Seala

14:00

Obiad

14:30

Narzędzia Team Coachingu – Action Learning i Case Clinic do rozwiązywania problemów w zespole sprzedażowym i rozwoju kompetencji komunikacyjnych

Żyjemy w czasach VUCA, w które wpisana jest zmienność, niepewność, złożoność i wieloznaczność. Dotychczasowy paradygmat oparty na logice przyczynowo-skutkowej nie sprawdza się. A to on był podstawą myślenia biznesowego i podejmowania decyzji, również w obszarze sprzedaży. Biznes poruszał się w ramach trendów i benchmarków. Odpowiedzią na wyzwania czasów VUCA jest metoda Action Learning – metoda pracy team coachingowej, która bazuje na potencjale grypy i różnorodności perspektyw, jakie każdy uczestnik wnosi w  rozwiązanie problemu. Do pracy z wykorzystaniem tej metody przygotuje nas Case Clinic – narzędzie pracy innowacyjnych zespołów stworzone przez Alana Seala na MIT.
W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli okazję  poznać i doświadczyć metod, które:
•    Służy rozwiązaniu rzeczywistego problemu, który jest pilny, ważny i złożony
•    Rozwija kompetencje komunikacyjne i liderskie
•    Rozwija umiejętności pracy zespołowej
•    Rozwija zespoły i liderów o wysokiej skuteczności, stymuluje dynamikę grupy i wpływa na zmianę organizacyjną

 

16:45

Podsumowanie szkolenia i wnioski

17:00

Zakończenie szkolenia

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

Dla liderów zespołów sprzedażowych, doradców i konsultantów

Alogic – dlaczego warto szkolić się razem z nami?

Analizujemy potrzeby

Badamy bieżące potrzeby firmy i pracowników. Pomagamy wybrać temat szkolenia, aby podnieść efektywność pojedynczego osób lub całego zespołu. Modyfikujemy przebieg i zakres szkolenia w oparciu o konkretną branżę i zakres kompetencji potrzebny na danym stanowisku pracy.

Korzystamy z nowoczesnych metod nauczania

W swojej pracy stosujemy wyłącznie metody sprzyjające uczeniu się, które angażują pracowników do aktywnego udziału w prowadzonym szkoleniu. Atrakcyjna forma zajęć oparta na zadaniach praktycznych i przykładach ułatwia przyswojenie informacji oraz zwiększa poziom satysfakcji uczestników szkolenia.

Stawiamy na komunikację

Nasz zespół tworzy wykwalifikowane grono ekspertów, którzy poza specjalistyczną wiedzą posiadają bogato rozwinięte kompetencje trenerskie. Zaangażowanie, entuzjazm i komunikacja oparta na współpracy to gwarancja, że szkolenie przyniesie korzyść zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.

Zapewniamy komfort

Otwarte szkolenia dla biznesu realizujemy zarówno w siedzibie firmy, jak również w salach konferencyjnych i szkoleniowych. W trosce o komfort naszych Klientów jesteśmy elastyczni. Wskaż czas i miejsce, w którym moglibyśmy doskonalić kompetencje pracowników w najbardziej dogodnych dla Ciebie warunkach, a zrobimy wszystko, by sprostać tym oczekiwaniom.

Proponujemy właściwe rozwiązania

Nie przekazujemy tylko wiedzy, ale uczymy praktycznego wykorzystania zdobytych informacji w codziennych sytuacjach biznesowych. Podczas szkolenia pracownicy zostają wyposażeni w gotowe rozwiązania, dzięki którym mogą jeszcze sprawniej wykonywać swoje umiejętności i jeszcze lepiej radzą sobie w sytuacjach problemowych.

Zapraszamy do rozwoju

Rozwój to wartość zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Dostęp do atrakcyjnych szkoleń i możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności pomaga pozyskać wartościowych pracowników i zapobiega ich utracie. Wyposażamy pracownika w kompetencje adekwatne do oczekiwań i rozwijamy je w sposób, który zwiększy efektywność funkcjonowania Twojej firmy.

Jak się z nami współpracuje?!

Przekonaj szefa, że warto inwestować, w wybrane przez Ciebie szkolenie

Zastanawiasz się jak to zrobić żeby zgodził się na szkolenie dla Ciebie, Twoich pracowników, Twojego zespołu? Nic dziwnego, dobre szkolenia dla biznesu to inwestycja, która powinna przynieść firmie konkretne korzyści. Pobierz plik PDF i przekonaj go, że Alogic to najlepszy partner w drodze do rozwoju.

Pobierz materiały [PDF]

Pakiety szkoleń

Pakiet Praktyk

1699 PLN

  • kurs podstawowy

Pakiet Lider

2099 PLN

  • kurs podstawowy
  • + 2 godziny konsultacji
  • + rozszerzony pakiet materiałów online

Pakiet Ekspert

1899 PLN

  • kurs podstawowy
  • + 2 godziny konsultacji

Najczęściej zadawane pytania?

Czy to szkolenie jest dla mnie?

To jest bardzo ważne pytanie, jeśli nie jesteś pewna/pewien, przeczytaj dokładnie opis szkolenia. Jeśli nadal nie masz pewności – zadzwoń lub napisz do nas. Zależy nam, aby oferowane usługi odpowiadały naszym Klientom, unikamy rozczarowań i lubimy zadowolonych Klientów.

Gdzie odbywają się szkolenia?

Nasze szkolenia prowadzimy w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Trójmieście. Lokalizacja jest wskazana na stronie ze szczegółowym opisem szkolenia. Jeżeli jednak potrzebujesz szkolenia np. w Rzeszowie lub w innym mieście to prosimy o kontakt. W miarę możliwości spełnimy Twoją prośbę.

Ile maksymalnie osób może brać udział w szkoleniu dedykowanym?

Bywa różnie – to wszystko zależy od celów i potrzeb grupy, a także formy szkolenia. Duże grupy dzielimy na mniejsze jeśli zachodzi taka potrzeba.

Jak dojechać do sali szkoleniowej?

Do każdej z naszych sal szkoleniowych przygotowaliśmy wskazówki dotyczące dojazdu. Jak dojechać komunikacją miejską, gdzie jest najbliższy parking, czy płatny czy nie, ile powinna kosztować taxi, itp. Otrzymasz wskazówki w emailu z potwierdzeniem udziału w szkoleniu.

Podobne szkolenia

Warszawa
2 dni
12 miejsc

1490 PLN

+ VAT 23%
Warszawa
1 dzień
10 miejsc

870 PLN

+ VAT 23%

Coaching sprzedażowy

1699 PLN

Cena netto + VAT 23%

Coaching sprzedażowy

Czego jeszcze możemy Cię nauczyć