Warszawa
2 dni
12 miejsc

1490 PLN

+ VAT 23%

Efektywny lider i skuteczny menedżer

Warszawa
2 dni
12 miejsc

1490 PLN

+ VAT 23%

Opis szkolenia

Opis szkolenia

Szkolenie jest dedykowane osobom, które zarządzają zespołami i mierzą się z osiąganiem coraz lepszych wyników. Podstawowym celem szkolenia jest podwyższenie umiejętności i dostarczenie narzędzi z zakresu zarządzania zespołem tak, aby zwiększać efektywność, a jednocześnie aktywizować pracowników. Uczestnicy zainspirują się jak można motywować pracowników długofalowo, uaktywniając ich energię i zwiększając synergię zespołów. Warsztat pozwoli każdemu uczestnikowi odnaleźć skuteczny sposób na autodiagnozę siebie jako lidera, analizę zespołu i opracowanie skutecznych strategii postępowania po powrocie do pracy. Poprzez dostarczenie wiedzy i zainicjowanie wymiany doświadczeń szkolenie skutecznie przygotowuje do zwiększenia repertuaru warsztatu liderskiego i pozwala na rozwiązanie trudnych sytuacji menedżerskich.

Korzyści dla uczestnika

 • Zwiększenie efektywności zarządzania zespołem, szczególnie w aspekcie dbania o jakość zadania jednocześnie utrzymując dobre relacje. 
 • Poszerzenie repertuaru zachowań liderskich, a w związku z tym bycie bardziej elastycznym liderem, skutecznie realizującym cele, dopasowując się do zadania i sytuacji oraz zasobów zespołu,
 • Podwyższenie umiejętności minimalizowania napięcia w zespole, pomimo codziennej presji zadaniowej,
 • Zwiększenie synergii zespołowej,
 • Polepszenie relacji z pracownikami,
 • Podwyższenie autorytetu siebie w roli lidera,
 • Lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 • Umiejętność naprowadzanie pracownika na właściwe rozwiązanie bez podawania „gotowców”,
 • Efektywne prowadzenie zebrań, w sposób angażujący dla zespołu,
 • Podwyższenie umiejętności kreatywnego podejścia do wyzwań.
   

Korzyści dla organizacji

 • Większa efektywność zespołów
 • Lepsze relacje i większa synergia w zespołach
 • Rozwój umiejętnośći leadership przełożonych
 • Wyższy poziom zaangażowania i gotowości do realizowania celów w organizacji
 • Rozwój nowoczesnych kompetencji liderskich takich jak inteligencja emocjonalna, umożliwiająca między innymi lepszą komunikację  w zespole
 • Większy poziom skuteczności egzekwowania poleceń przełożonych 

Metoda

 • Szkolenie jest oparte o współczesne teorie zarządzania zespołem, jak np. koncepcja B. Brassa, mówiąca o stylu transakcyjnym; teoria różnych stylów D. Golemana oparta o założenia inteligencji emocjonalnej.
 • Szkolenie jest prowadzone w sposób warsztatowy, tj, za pomocą form aktywizujących grupę takich jak burze mózgów, prace w podgrupach, symulacje rozmów, ćwiczenia indywidualne. W zależności od specyfiki grupy, proporcje szkolenia są następujące: 70-90% praca warsztatowa, 10-30% części wykładowe.

Program szkolenia

08:00

Wprowadzenie do szkolenia i do tematu

 • Zawiązanie się grupy, prezentacja programu, weryfikacja oczekiwań, ustalenie zasad pracy, sprawy organizacyjne.
 • Ćwiczenie wprowadzające w tematykę zarządzania, na bazie doświadczeń uczestników.
 • Analiza efektywnych zachowań przywódczych. Nawiązanie do modelu J. Adaire’a z trzema obszarami będącymi celem zachowań liderskich: zadanie, zespół, człowiek.

09:00

Przerwa

10:00

Różnorodne style zarządzania, autodiagnoza

 • Ćwiczenie obrazujące różne style zarządzania. Omówienie.
 • Wprowadzenie 6 stylów zarządzania i omówienie efektów z nimi związanych. Praca w grupach.
 • Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej. Ocena własnego potencjału pod kątem umiejętności związanych z zarządzaniem ludźmi i wywieraniem wpływu na emocje i efekty działań.
 • Autodiagnoza własnego stylu zarządzania. Praca indywidualna.
 • Omówienie wskazówek dla każdego ze stylu

11:30

Przerwa

11:45

Autodiagnoza zespołu

 • Mapa zespołu pod kątem postaw i umiejętności.
 • Analiza efektywności omówionych wcześniej stylów w odniesieniu do zidentyfikowanej sytuacji zespołowej. Zaplanowanie efektywnej strategii w odniesieniu do własnego zespołu.

13:15

Obiad

14:15

Efektywny feedback

 • Rola lidera w aktywnym wywieraniu wpływu na zachowania zespołu. Wymiar zespołowy i indywidualny. Wymiana praktyk, moderowana dyskusja.
 • Zasady efektywnego feedbacku. Rodzaje feedbacku ze zróżnicowaniem w zależności od zadania, ilości czasu oraz stylu komunikacyjnego pracownika. Demonstracja, ćwiczenia w parach i na forum. • Coachingowy model udzielania informacji zwrotnej oraz rozmowy korygującej. Demonstracja, ćwiczenia w parach i na forum.

16:00

Podsumowanie pierwszego dnia

17:00

Zakończenie (dzień 1)

08:00

Zasady motywowania i rozwoju

 • Zasady efektywnego motywowania wg koncepcji Mc Clellanda. Wykorzystanie systemu potrzeb motywujących krótko i długofalowo do praktyki menedżerskiej. Wymiana doświadczeń, praca w grupach.
 • Motywowanie indywidualne, omówienie stosowanych granic pomiędzy wprowadzeniem zasad grupowych a praktykowaniem wyjątków oraz zasad wprowadzania reguł w zespole.
 • Delegowanie i rozwój podwładnych. W jaki sposób rozwijać pracowników efektywnie realizując cele i minimalizując ryzyko błędu. Stopnie delegowania i fazy uczenia się. Ćwiczenia w parach i podgrupach oraz na forum.

09:45

Przerwa

10:00

Egzekwowanie zadań oraz trudne sytuacje menedżerskie

 • Zasady wprowadzania kar i konsekwencji w przypadku braku oczekiwanej jakości.
 • Elementy dialogu motywacyjnego. Jak przeprowadzić trudną rozmowę w sposób motywujący.
 • Efektywne reagowanie w przypadku trudnych sytuacji związanych z powtarzającymi się lukami umiejętnościowymi oraz niewłaściwą postawą. Zidentyfikowanie sytuacji trudnych dla uczestników oraz omówienie wskazówek jak im zapobiegać oraz jak sobie z nimi radzić. Omówienie, dyskusja, ćwiczenia.

11:30

Przerwa

11:45

Efektywne prowadzenie spotkań

 • Rodzaje zebrań – informacyjne, perswazyjne oraz rozwiązujące problem.
 • Efektywna agenda zebrania – zasady i pułapki oraz jak im zapobiegać.
 • Zasady przekazu informacji tym także trudnych wiadomości. Techniki perswazyjne. Struktura zebrania nastawionego na rozwiązanie problemu.
 • Techniki dobrane do celu zebrania. Omówienie i ćwiczenia.

13:15

Obiad

14:15

Podnoszenie potencjału zespołowego

 • Etapy kreatywnego rozwiązywania problemów. Dobór zespołu do odpowiednich etapów.
 • Ćwiczenie, dyskusja, praca w grupach.
 • Kreatywne sposoby pracy z zespołem. Techniki związane z generowaniem pomysłów i wdrażaniem rozwiązań. Rola lidera.
 • Rodzaje burz mózgów dobrane do składu zespołowego oraz zadania.
 • Ćwiczenia i omówienia na forum.

16:00

Podsumowanie szkolenia

17:00

Zakończenie

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

Osoby zarządzajace zespołem

Dla osób zarządzających zespołami, mierzących się z wyzwaniem osiągania założonych celów i wydobycia maksymalnej efektywności zespołowej w perspektywie długoterminowej.

Liderów, którzy chcą poszerzyć swój dominujący styl zarządzania

Dla osób o zdecydowanym i dominującym stylu liderskim np. dyrektywnym lub kooperacyjnym, które potrzebują poszerzenia go o inne, alternatywne style umożliwiające większą elastyczność w działaniu.

Menedżerów zespołu, którzy chcą zdobywać nowe umiejętności

Dla osób, które oprócz perspektywy zadaniowej widzą także potrzebę rozwoju kompetencji swoich podwładnych bądź potrzebują poszerzyć swoje kompetencje o umiejętność kreatywnego „problem solving” lub minimalizowania konfliktów interpersonalnych.

Alogic – dlaczego warto szkolić się razem z nami?

Analizujemy potrzeby

Badamy bieżące potrzeby firmy i pracowników. Pomagamy wybrać temat szkolenia, aby podnieść efektywność pojedynczego osób lub całego zespołu. Modyfikujemy przebieg i zakres szkolenia w oparciu o konkretną branżę i zakres kompetencji potrzebny na danym stanowisku pracy.

Korzystamy z nowoczesnych metod nauczania

W swojej pracy stosujemy wyłącznie metody sprzyjające uczeniu się, które angażują pracowników do aktywnego udziału w prowadzonym szkoleniu. Atrakcyjna forma zajęć oparta na zadaniach praktycznych i przykładach ułatwia przyswojenie informacji oraz zwiększa poziom satysfakcji uczestników szkolenia.

Stawiamy na komunikację

Nasz zespół tworzy wykwalifikowane grono ekspertów, którzy poza specjalistyczną wiedzą posiadają bogato rozwinięte kompetencje trenerskie. Zaangażowanie, entuzjazm i komunikacja oparta na współpracy to gwarancja, że szkolenie przyniesie korzyść zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.

Zapewniamy komfort

Otwarte szkolenia dla biznesu realizujemy zarówno w siedzibie firmy, jak również w salach konferencyjnych i szkoleniowych. W trosce o komfort naszych Klientów jesteśmy elastyczni. Wskaż czas i miejsce, w którym moglibyśmy doskonalić kompetencje pracowników w najbardziej dogodnych dla Ciebie warunkach, a zrobimy wszystko, by sprostać tym oczekiwaniom.

Proponujemy właściwe rozwiązania

Nie przekazujemy tylko wiedzy, ale uczymy praktycznego wykorzystania zdobytych informacji w codziennych sytuacjach biznesowych. Podczas szkolenia pracownicy zostają wyposażeni w gotowe rozwiązania, dzięki którym mogą jeszcze sprawniej wykonywać swoje umiejętności i jeszcze lepiej radzą sobie w sytuacjach problemowych.

Zapraszamy do rozwoju

Rozwój to wartość zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Dostęp do atrakcyjnych szkoleń i możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności pomaga pozyskać wartościowych pracowników i zapobiega ich utracie. Wyposażamy pracownika w kompetencje adekwatne do oczekiwań i rozwijamy je w sposób, który zwiększy efektywność funkcjonowania Twojej firmy.

Jak się z nami współpracuje?!

Przekonaj szefa, że warto inwestować, w wybrane przez Ciebie szkolenie

Zastanawiasz się jak to zrobić żeby zgodził się na szkolenie dla Ciebie, Twoich pracowników, Twojego zespołu? Nic dziwnego, dobre szkolenia dla biznesu to inwestycja, która powinna przynieść firmie konkretne korzyści. Pobierz plik PDF i przekonaj go, że Alogic to najlepszy partner w drodze do rozwoju.

Pobierz materiały [PDF]

Pakiety szkoleń

Pakiet Praktyk

1490 PLN

 • szkolenie podstawowe
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Pakiet Lider

1899 PLN

 • szkolenie podstawowe
 • + 2 godziny konsultacji
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • pakiet matreiałów online

Pakiet Ekspert

1699 PLN

 • szkolenie podstawowe
 • + 2 godziny konsultacji
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Najczęściej zadawane pytania?

Czy to szkolenie jest dla mnie?

To jest bardzo ważne pytanie, jeśli nie jesteś pewna/pewien, przeczytaj dokładnie opis szkolenia. Jeśli nadal nie masz pewności – zadzwoń lub napisz do nas. Zależy nam, aby oferowane usługi odpowiadały naszym Klientom, unikamy rozczarowań i lubimy zadowolonych Klientów.

Gdzie odbywają się szkolenia?

Nasze szkolenia prowadzimy w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Trójmieście. Lokalizacja jest wskazana na stronie ze szczegółowym opisem szkolenia. Jeżeli jednak potrzebujesz szkolenia np. w Rzeszowie lub w innym mieście to prosimy o kontakt. W miarę możliwości spełnimy Twoją prośbę.

Ile maksymalnie osób może brać udział w szkoleniu dedykowanym?

Bywa różnie – to wszystko zależy od celów i potrzeb grupy, a także formy szkolenia. Duże grupy dzielimy na mniejsze jeśli zachodzi taka potrzeba.

Jak dojechać do sali szkoleniowej?

Do każdej z naszych sal szkoleniowych przygotowaliśmy wskazówki dotyczące dojazdu. Jak dojechać komunikacją miejską, gdzie jest najbliższy parking, czy płatny czy nie, ile powinna kosztować taxi, itp. Otrzymasz wskazówki w emailu z potwierdzeniem udziału w szkoleniu.

Podobne szkolenia

Warszawa
2 dni
12 miejsc

1290 PLN

+ VAT 23%

Efektywny lider i skuteczny menedżer

1490 PLN

Cena netto + VAT 23%

Efektywny lider i skuteczny menedżer

Czego jeszcze możemy Cię nauczyć