Biznesowe szkolenia zamknięte dla firm

Do kogo kierujemy szkolenia zamknięte?

Kadra zarządzająca, menedżerowie

Zarządzanie ludźmi wymaga szczególnych umiejętności w zakresie m.in. komunikacji, budowania zespołu, własnej efektywności osobistej. Doskonalimy kluczowe kompetencje menadżerskie, które w bezpośredni sposób przekładają się na skuteczność lidera oraz efektywność całego zespołu.

Działy HR, Konkretne zespoły i obszary w firmie

Zespół sprzedaży, dział kreatywny, szkolenia rozwojowe dla IT – oferujemy szkolenia przydatne podczas pracy w konkretnych działach Twojej firmy. Zakres merytoryczny i program szkolenia zamkniętego dostosowujemy do poziomu wiedzy oraz potrzeb uczestników. Wspieramy także działy HR w diagnozie potrzeb, a następnie projektowaniu i wdrażaniu programów szkoleniowych w firmie.

Firmy, instytucje, organizacje

Uwzględniamy specyfikę poszczególnych firm, branż i jednostek publicznych. Zamknięte szkolenia rozwojowe dopasowane do profilu Twojej organizacji to okazja zyskania przewagi konkurencyjnej dzięki wyższej jakości usług i lepszym kompetencjom pracowników.

Doskonalimy umiejętności pracowników w oparciu o specyfikę branży, potrzeby firmy oraz kompetencje wymagane na danym stanowisku pracy.

Skontaktuj się z nami

Jak wyglądają szkolenia zamknięte?

W zależności od potrzeb każdego Klienta oferujemy 3 modele współpracy.

Zamknięte szkolenia dla biznesu prowadzone w siedzibie firmy lub sali wykładowej. Solidne podstawy teoretyczne wsparte analizą caste studies i sporą dawką praktyki.

Spotkanie "face to face" ze szkoleniowcem umożliwia zadawanie pytań i rozwiązywanie kwestii problemowych na bieżąco. Trener posiada też pełną kontrolę nad uczestnikami szkolenia zamkniętego, w zależności od stopnia zaangażowania może na bieżąco modyfikować przebieg szkolenia.

Model tradycyjny prowadzonych szkoleń opiera się na aktywnym uczestnictwie pracowników w zajęciach. Wspólne wykonywanie zadań integruje zespół i doskonali umiejętność współpracy w grupie – to wartość dodana, która pojawia się niezależnie od tematu prowadzonego szkolenia zamkniętego.

Model otwarty czyli inaczej Blended learning. Połączenie korzyści płynących z tradycyjnego sposobu nauczania z możliwościami jakie daje nowoczesna technologia. Program szkoleń tradycyjnych wsparty o naukę prowadzoną w trybie on-line pozwala jeszcze lepiej realizować oczekiwania pracowników, dostosowując przebieg zajęć do indywidualnych potrzeb każdego z nich.

Każdy pracownik uczy się w innym tempie, wykonując zadnia za pomocą platformy e-learningowej może przyswajać nowe umiejętności w warunkach najbardziej korzystnych dla swojego rozwoju. Kursy on-line pozwalają także w krótkim czasie przeszkolić dużą grupę pracowników bez konieczności opuszczania stanowiska pracy.

Indywidualna współpraca z coachem/trenerem. Model coachingowy to szkolenia zamknięte w trybie indywidualnej pracy - programy rozwojowe i coaching dla wybranych pracowników organizacji. Może to być coaching z jednym pracownikiem lub coaching zespołowy połączony oddatkowo z pracą indywidualną coacha z członkami szkolonego zespołu. Praca na stanowiskach kierowniczych bardzo często wymaga doskonalenia umiejętności z pogranicza życia zawodowego i osobistego. Coaching indywidualny sprawdzi się w przypadku gdy nie wystarczy dobra znajomość specyfiki branży czy zagadnień specjalistycznych, ale konieczne jest także dobre poznanie unikalnych cech, potrzeb i zadań pracownika.

W tym modelu zawiera się także executive coaching. Jest to oparty na współpracy i zaufaniu, indywidualny program rozwoju dedykowany top menadżerom oraz właścicielom firm, który pozwoli odkryć ich potencjał i przełożyć go na konkretne wyniki.

Dla kogo?

Zastanawiasz się, który model współpracy będzie najlepszy dla Twoich pracowników. Zwróć uwagę na charakterystyczne cechy każdego z nich.

Kontakt face to face

Wspólne poszukiwanie rozwiązań często prowadzi do kolejnych pytań i wątpliwości, które mogą mieć wpływ na przebieg szkolenia zamkniętego. Entuzjazm i osobowość doświadczonego trenera często są dla pracowników inspiracją oraz stanowią ważny aspekt motywacyjny.

Zaangażowanie

Szkolenia otwarte dla biznesu umożliwiają trenerowi korzystanie z wielu technik i sposobów na zwiększenie zaangażowania pracowników. Ułatwiają koncentrację na temacie szkolenia, a także pozwalają od razu przećwiczyć zdobyte informacje.

Praca w grupie

Wspólne wykonywanie zadań pozwala pracownikom lepiej się poznać. Wpływa pozytywnie na budowanie efektywnego zespołu oraz umożliwia szkolenie skutecznej i asertywnej komunikacji pomiędzy współpracownikami.

Elastyczność

Szkolenie może być realizowane w dowolnym miejscu i o każdej porze. Dostęp do materiałów on-line przez 24h na dobę usprawnia proces uczenia się i pozwala sięgnąć po potrzebne informacje zawsze, kiedy są potrzebne.

Personalizacja

Poziom dostosowany do potrzeb. To pracownik decyduje ile czasu potrzebuje na przyswojenie nowych umiejętności. Jeśli dysponuje większym zakresem wiedzy, może pominąć część materiału szkoleniowego lub kilkukrotnie powrócić do kwestii, które są dla niego problematyczne.

Indywidualny tok nauki

Różni pracownicy preferują odmienny styl uczenia się. Użyteczność platformy e-learningowej usprawnia tradycyjne metody szkoleniowe, uwzględniając przy tym indywidualne predyspozycje każdego pracownika.

Współpraca

Coach jest zaufanym partnerem, który pomaga realizować wyznaczone cele rozwojowe. Praca z trenerem osobistym pozwala zmieniać postawy i przekonania, które bezpośrednio wpływają na sposób, w jaki pracownicy wykonują poszczególne zadania.

Systematyczność

Coaching to znacznie więcej niż inspiracja, to podejmowanie konkretnych działań, które znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Stosowane w coachingu narzędzia i modele pracy z trenerem zachęcają pracownika do aktywnego i systematycznego wprowadzania kolejnych zmian.

Executive coaching

Dlaczego warto szkolić top menadżerów? Praca z osobistym trenerem pozwala wypracować jeszcze lepsze rozwiązania w obszarach uznanych za cel szkolenia zamkniętego: komunikacja, budowanie zespołu, zarządzanie ludźmi itp. oraz pomaga rozwiązywać bieżące problemy.

Zastanawiasz się w jaki sposób współpracujemy?

Zobacz jak przebiega szkolenie, śledząc poszczególne etapy procesu.

1

Identyfikacja potrzeb

Analiza indywidualnych potrzeb to podstawa skutecznie przeprowadzonego szkolenia zamkniętego dla firm. Przed przygotowaniem szkolenia chcemy poznać Twoje oczekiwania oraz omówić aktualną sytuację w firmie podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania.

2

Koncepcja szkolenia i wycena

Każde szkolenie jest inne. Opracujemy spersonalizowaną propozycję szkolenia dla Twojego biznesu, dopasowaną do zdiagnozowanych potrzeb. Przygotowany konspekt zawiera sprecyzowane cele szkolenia zamkniętego dla firm, zakres merytoryczny prowadzonych zajęć oraz harmonogram.

Po wspólnym ustaleniu szczegółów współpracy dobierzemy również trenera wyspecjalizowanego w obszarze kompetencji kluczowych dla Twoich pracowników.

3

Opracowanie merytoryczne

Budowanie zespołu, zarządzenie czasem, komunikacja. Szkolenia dla biznesu dotyczą podobnych tematów, ale każdy z nich wymaga dostosowania do specyfiki konkretnej organizacji. Nasz ekspert przyjrzy się zarówno sposobom funkcjonowania Twojej firmy jak również działaniom konkurencji, by przedstawić pracownikom gotowe rozwiązania, które usprawnią działanie Twojego biznesu.

4

Doskonalenie umiejętności

Czas na szkolenie! Spotykamy się w sali szkoleniowej lub siedzibie Twojej firmy lub w innym zaproponowanym i przygotowanym przez nas miejscu. W zależności od możliwości oferujemy kursy jednodniowe lub kilkudniowe.

Stawiamy na nowoczesną metodykę i aktywne formy uczenia, w związku z czym przebieg szkolenia zamkniętego w dużej mierze opiera się na wykonywaniu zadań i ćwiczeń praktycznych.

Wszystkim pracownikom gwarantujemy dostęp do materiałów edukacyjnych także po zakończonym szkoleniu.

5

Konsultacje

Po szkoleniu konieczne jest zweryfikowanie jego efektów. Zachęcamy do wspólnego z nami bądź samodzielnego do sprawdzenia poziomu wiedzy uczestników oraz oceny ich umiejętności.

Chętnie także omówimy wypracowane wspólnie rozwiązania i odpowiemy na dodatkowe pytania ze strony uczestników.

1

Analiza potrzeb

Zintegrowana metoda nauczania łącząca w sobie tradycyjne szkolenia face to face z możliwościami zdalnego uczenia się za pośrednictwem platformy e-learningowej to jedna z najskuteczniejszych metod przyswajania wiedzy. Każda droga do rozwoju musi się jednak rozpocząć od szczegółowego wyznaczenia celu, który chcemy osiągnąć.

Nasze szkolenia zamknięte dla firm rozpoczynamy od rozmowy telefonicznej lub spotkania, które pomogą zdiagnozować potrzeby i oczekiwania pracowników

2

Spersonalizowany program szkolenia

Opracujemy indywidualny program szkolenia dla Twojej firmy. Określimy dokładny zakres merytoryczny szkolenia realizowany podczas kursu on-line oraz zaproponujemy nowoczesne rozwiązania szkoleniowe, które można wykorzystać w trakcie spotkania z trenerem.

3

Innowacyjna platforma on-line

Nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Dzięki innowacyjnej platformie z łatwością można odnaleźć wszystkie potrzebne informacje, a modułowa formuła w intuicyjny sposób prowadzi uczestnika przez kolejne etapy szkolenia zamkniętego dla firm.

Nauka prowadzona za pośrednictwem platformy e-learningowej nie wyklucza omawiania zagadnień w grupie. Nasza platforma została wyposażona w możliwość dodawania komentarzy, co ułatwia wymianę spostrzeżeń i opinii pomiędzy uczestnikami szkolenia.

Materiały szkoleniowe zostały przygotowane także w wersji gotowej do pobrania, dzięki czemu z kursu można korzystać także off-line.

4

Weryfikacja umiejętności

Szkolenia dla biznesu w trybie on-line gwarantują wyposażenie wszystkich pracowników w taki sam zakres nowych umiejętności. Po każdym module uczestnik szkolenia zamkniętego może sprawdzić swój poziom wiedzy.

Na każdym etapie szkolenia zamkniętego dla firm pracownicy mogą liczyć na wsparcie trenera, który na bieżąco śledzi ich postępy i moderuje wymianę opinii pomiędzy uczestnikami szkolenia zamkniętego.

5

Spotkanie z trenerem

Śledząc działania pracowników w trybie on-line, trener z jeszcze większą precyzją może dopasować zakres szkolenia zamkniętego do stanu posiadanej wiedzy i kompetencji pracowników. Równomierne przygotowanie merytoryczne za pomocą platformy e-learningowej zwiększa także efektywność zadań praktycznych realizowanych podczas tradycyjnego szkolenia zamkniętego dla firm.

Spotkanie face to face z trenerem będzie okazją do przećwiczenia nowych umiejętności oraz wspólnego wypracowania najlepszych rozwiązań, gotowych do wdrożenia w firmie.

1

Wyznaczenie celów

Sformułowanie oczekiwań nie zawsze jest proste. Osobisty trener pomoże Ci uporządkować myśli, zdiagnozować mocne i słabe strony obszarów rozwoju oraz ustalić priorytety. Spróbujecie nazwać cel podejmowanej pracy nad sobą, na który ukierunkowane będą wszystkie kolejne działania. Tylko jasno sprecyzowany i mierzalny cel, może doprowadzić do uzyskania konkretnych efektów.

2

Plan działania

Coaching jest aktywnym działaniem. Wspólnie z osobistym trenerem opracujecie szczegółowy plan działania, który zaprowadzi Cię do realizacji wyznaczonego celu. Zaawansowaną formą szkolenia zamkniętego dedykowaną top menadżerom jest executive coaching czyli zindywidualizowany program współpracy z wyspecjalizowanym i doświadczonym trenerem skupiony wokół doskonalenia kluczowych kompetencji menadżerskich. Często w programie coachingowym bierze udział kilka osób, na przykład program zakłąda coaching całego zarządu. Taka sutuacja daje doskonałą możliwość pracy na wielu poziomach - indywidualnego rozwoju i wzmacniania kompetencji poszczególnych osób, pracując jednocześnie nad procesem i współpracą w grupie podczas sesji coachingu grupowego.

3

Sesje coachingowe

Podczas pracy nad sobą bardzo ważna jest systematyczność. Podczas kolejnych spotkań Twój osobisty trener będzie motywował Cię do realizacji kolejnych etapów planu oraz wspierał w rozwiązywaniu napotykanych przeszkód. Częścią sesji coachingowych są różnego rodzaju ćwiczenia oraz zadania domowe, które wspierają samorozwój uczestników szkolenia zamkniętego dla firm.

4

Feed-back

Niezwykle ważną częścią coachingu jest możliwość otrzymania informacji zwrotnej od trenera. Coach pełni funkcję obserwatora, który za zgodą uczestnika szkolenia zamkniętego dla firm może przekazać mu swoje spostrzeżenia. Osobisty trener nieustannie czuwa, aby działania podejmowane przez uczestnika szkolenia zamkniętego dla firm przybliżały go do realizacji wyznaczonego celu.

5

Weryfikacja rezultatów

O wartości coachingu decyduje jego skuteczność. Na tym etapie powracamy do celów ustalanych na początku współpracy, by oszacować w jakim stopniu udało się je osiągnąć. Rozmawiamy o problemach, które pojawiły się po drodze oraz sposobach, dzięki którym udało się je rozwiązać. Coaching nie tylko pomaga w osiąganiu konkretnych celów, ale pokazuje też określone metody działania, które można wykorzystać podczas zmagania się z kolejnymi wyzwaniami.

Sprawdź na jakie korzyści możesz liczyć i wybierz najlepszy model współpracy dla Twojej firmy

Koncentracja

Szkolenia otwarte dla biznesu to czas kiedy pracownik może skupić się wyłącznie na doskonaleniu umiejętności, rezygnując z wykonywania dodatkowych obowiązków. Jego uwaga w 100% koncentruje się wyłącznie na temacie szkolenia.

Dynamika

Bezpośredni kontakt trenera z uczestnikami zapewnia optymalne warunki współpracy. Zadawanie pytań na bieżąco umożliwia dynamiczne dostosowanie zawartości szkolenia do potrzeb uczestników.

Praktyka

Wiedza poparta przykładami i case studies odwołujące się do realnych sytuacji. Aktywne ćwiczenia szkoleniowe nie tylko pozwalają na zdobywanie nowych informacji, ale przede wszystkim uczą jak skutecznie wykorzystać je podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Integracja

Szkolenia rozwojowe to doskonały sposób na budowanie nowego zespołu. Odgrywanie ról czy udział we wspólnych zadaniach, to również okazja do wymiany doświadczeń i poglądów, czego efektem jest lepsza współpraca i skuteczna komunikacja między uczestnikami szkolenia.

Oszczędność

E-szkolenia dla biznesu umożliwiają przeszkolenie dużej liczby pracowników w jeszcze krótszym czasie. Obniżają również cenę szkolenia o koszta, które firma musiałaby ponieść na wynajmem sali, dojazd, catering czy zakwaterowanie.

Modułowość

Dużą ilość nowych informacji łatwiej przyswoić partiami. Forma kursu on-line umożliwia skorzystanie z jednego lub kilku mini wykładów każdego dnia. W zależności od potrzeb pracowników materiał można rozbudować także o kolejne moduły.

Interaktywność

Nowoczesne technologie zapewniają mnóstwo możliwości szkoleniowych, które ułatwiają doskonalenie umiejętności pracowników. Interaktywne gry, animacje, filmy, materiały audio pobudzają ciekawość i wzmacniają zaangażowanie.

Satysfakcja

Blended learning to najbardziej komfortowa forma uczenia się. Pracownik ma wolność uczestniczenia w szkoleniu w wybranym terminie, może również dostosować tempo przyswajania wiedzy do swoich indywidualnych możliwości. To gwarancja, że z każdego szkolenia pracownik wyniesie dla siebie jak najwięcej!

Wydajność

Ściśle określone cele pozwalają sprawniej realizować zadania i osiągać lepsze rezultaty bez wykorzystania dodatkowych zasobów. Coaching pomaga pracownikom wyznaczyć kierunek działania i prowadzi do upragnionych efektów.

Motywacja

Osobista praca z trenerem pozwala zidentyfikować obszary, które utrudniają realizację planów i skutecznie nad nimi pracować. Dobrze prowadzony coaching obniża poziom stresu oraz zwiększa satysfakcję z wykonywanej pracy.

Mobilność

Coaching to najbardziej elastyczna forma szkolenia. Pracownikom, a w szczególności menadżerom wyższego szczebla zwykle brakuje czasu na podnoszenie kwalifikacji. Praca z osobistym trenerem może odbywać się w miejscach i terminach ściśle dopasowanych do możliwości pracownika.

Indywidualne podejście

Coaching łączy cele firmowe z oczekiwaniami menadżera. To relacja oparta na zaufaniu, która poprzez wzrost samoświadomości pracownika pozwala zwiększyć jego zaangażowanie, poprawić efektywność i w pełni wykorzystać osobisty potencjał dla dobra całej firmy.

Jak się z nami współpracuje?

Najczęściej zadawane pytania?

Jaka jest minimalna grupa?

Możemy zrealizować szkolenie dedykowane nawet dla 1 osoby. Przyjmie ono formę indywidulanych konsultacji z odpowiednio dobranym trenerem.

Ile maksymalnie osób może brać udział w szkoleniu dedykowanym?

Bywa różnie – to wszystko zależy od celów i potrzeb grupy, a także formy szkolenia. Duże grupy dzielimy na mniejsze jeśli zachodzi taka potrzeba.

Ile dni trwa szkolenie?

Wszystko zależy od celu szkolenia, potrzeb grupy i ilości osób. Ustalimy to wszystko negocjując ofertę, biorąc pod uwagę dostępność czasu uczestników grupy i trenerów.

Jak przebiegają negocjacje oferty?

Zazwyczaj, prosimy zamawiającego o opis potrzeby/problemu/pomysłu na szkolenie. Chcemy poznać potrzeby i charakterystykę grupy, żeby trafnie zaproponować tematy i trenerów. Czasami badamy potrzeby grupy odpowiednimi testami lub wywiadami. Gdy zbierzemy odpowiednie informacje zaproponujemy kilka wariantów szkolenia, odpowiednich trenerów i możliwe warianty logistyczne – czas i miejsce. Po podjęciu decyzji dogramy szczegóły.

Bądź na bieżąco. Zapisz się do naszego newslettera

Czego jeszcze możemy Cię nauczyć

Zostaw nam wiadomość.
Zazwyczaj odpisujemy dość szybko.